Om stiftelsen


Om Stiftelsen

Stiftelsen är bildad av Britt-Marie Janson för att med glädje och respekt hedra Sven-Olof Janson och hans gärning som entreprenör och grundare av bolagen AB El-spiraler och Tylö AB.

Stiftelsen har till huvudsakligt syfte att lämna stipendium för utbildning och undervisning samt främja vetenskaplig forskning. I första hand med inriktning på svenskt näringsliv, kreativt och innovativt entreprenörskap och nätverksbyggande. Även miljövård och andra områden kan komma ifråga. Vidare kan stiftelsen ge ekonomiskt stöd till etablerade organisationer som verkar för att hjälpa, stödja och glädja barn och ungdomar med svåra sjukdomar och olika funktionshinder.


Styrelse Britt-Marie Janson, Sven Rosenkvist, Carl Oscar Janson
Registreringsdatum 2011-05-04, Stiftelsenummer 1022782,
Organisationsnummer 802426-7141, Säte Halmstad, Hallands Län


All kontakt med stiftelsen sker via e-post: info@stiftelsen-sojansons-livsverk.se
Stiftelsens konto för insättningar: SEB 5534 1006747